روانشناسی سالمندان

 • توصیه هایی برای حفظ سلامت روانی در سالمندی توصیه هایی برای حفظ سلامت روانی در سالمندی

  استرس تاثیرات مختلفی بر کارکردهای جسمی ،افزایش فشار خون کارکرد سیستم عصبی ، تفکر ،خلق ، تمرکز و حافظه دارد.مواد شیمیایی که بدن در هنگام استرس تولید می کند باعث اثرات منفی در مغز می شود در نتیجه تمرکز ،یادگیری وعملکرد حافظه را در سنین بالا دچار اشکال می کند ..

 • فرایند سالمندی فرایند سالمندی


  با این که متوسط طول عمر بشر در اغلب جوامع تا قرن بیستم میلادی به سن پیری نمیرسید، اما از هزاران سال پیش ، افراد سالمند در اینجهان می زیسته اند.
  اگر چه جنبه زیستی اساس سالمندی را تشکیل میدهد، اما اهمیت سالمندی به میزان زیادی جنبه اجتماعی دارد. تغییرات فیزیکی مرتبط با سالمندی مانندک کاهش دید چشم و یا خاکستری شدن موی سر، به جزء تغییراتی که افراد انتظار آنها را ندارند، دارای اهمیت کمی است. به عنوان نمونه ، کاهش دید چشم در زمانی یک مشکل برای سالمند محسوب میگردد که اولا قابل اصلاح نباشد و ثانیا در توانایی فرد برای انجام وظایف عادیش خلل ایجاد نماید. و موی خاکستری فقط از این جهت حائز اهمیت است که افراد را در یک گروه اجتماعی ویژه قرار می دهد.

 • روانشناسی سالمند روانشناسی سالمند


  فرایند سالمندی دوره ای برابر با طول زندگی انسان دارد. تمام موجودات زنده از آغاز تا پایان حیات از سه مرحله گذر میکنند:
  •    رشد
  •    بلوغ
  •    سالمندی
  با این که متوسط طول عمر بشر در اغلب جوامع تا قرن بیستم میلادی به سن پیری نمیرسید، اما از هزاران سال پیش ، افراد سالمند در اینجهان می زیسته اند.
  اگر چه جنبه زیستی اساس سالمندی را تشکیل میدهد، اما اهمیت سالمندی به میزان زیادی جنبه اجتماعی دارد. تغییرات فیزیکی مرتبط با سالمندی مانندک کاهش دید چشم و یا خاکستری شدن موی سر، به جزء تغییراتی که افراد انتظار آنها را ندارند، دارای اهمیت کمی است. به عنوان نمونه ، کاهش دید چشم در زمانی یک مشکل برای سالمند محسوب میگردد که اولا قابل اصلاح نباشد و ثانیا در توانایی فرد برای انجام وظایف عادیش خلل ایجاد نماید. و موی خاکستری فقط از این جهت حائز اهمیت است که افراد را در یک گروه اجتماعی ویژه قرار می دهد.

 • سوء رفتار در سالمندان سوء رفتار در سالمندان

  امروزه  جهان با افزایش جمعیت افراد سالمند و پدیده ای که از آن بعنوان خاکستری شدن جمعیت و یا سالمند اجباری یاد کیشود رو به رو است. کشور مانیز از این ماجرا دور نمانده است و بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1390 حدود 8/2 درصد از جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل میدهند. لذا این جمعیت رو به رشد نیاز مند توجهات ویژه می باشد.